Test odolnosti voči stresu

Stres v človeku vyvoláva nejaká stresujúca udalosť (skutočnosť), ktorú človek prežije, uvidí, alebo sa onej dozvie. Prežíva pri tom strach, pocit bezmocnosti, alebo ohrozenia. Stresujúce udalosti sa týkajú hroziacej, alebo skutočnej smrti, vážneho zranenia, straty majetku, povesti, alebo ohrozenia pracovných, alebo partnerských - priateľských vzťahov. Prečítajte si jednotlivé prejavy pôsobenia stresu na človeka a označte tie, ktoré u seba pozorujete.